تبریک . . .

چه زود دیر می شود !!

انگار همین دیروز بود که با جمعی از دوستان و آشنایان در مورد راه اندازی این موسسه مشورت می کردیم و اکنون دومین نوروزی است که از عمر موسسه می گذرد.

شروعی آهسته و پیوسته و رسیدن به اهداف مدنظر در سال 90 و ترسیم اهدافی وسیع تر برای سال 91 از جمله نتایج تلاش های مستمر و بی وقفه پرسنل زحمت کش این موسسه می باشد.

امیدواریم با عنایت حق تعالی و تجربه کسب شده ، رضایت هرچه بیشتر طرف قراردادهای موسسه را فراهم آورده و درجهت گسترش فعالیت ، گامهایی استوارتر از گذشته برداشته شود.

تبریک و شادباش نوروز را از طرف مدیریت و پرسنل ، پذیرا باشید.

و من الله التوفیق

 

:: موضوعات مرتبط: اطلاعيه، تبريك . . . ، ،
:: برچسب‌ها: رايگان, كامپيوتر, حسابداري, كامپيوتر و حسابداري همزمان, همزمان, خدمات كامپيوتر, ستاره, ستاره ايرانيان, ايرانيان, دوربين مداربسته, شبكه, گيرنده ديجيتال, كافي نت, فيلم, آهنگ, عكس, كليه خدمات كامپيوتر, اولين بار, يزد, كامپيوتر يزد, حسابداري يزد, مشاوره كامپيوتر, مشاوره حسابداري, ارتقاء سيستم, ارتقا, آموزش كامپيوتر, آموزش حسابداري, آموزش, اموزش,
نویسنده : سليماني
فصل ششم قانون کار

 

متن قانون کار مصوب 29 آبان 1369

 

فصل ششم - تشکل های کارگری و کارفرمائی

 

لطفا جهت مشاهده کل مطلب به ادامه مطلب بروید . . .

 

 

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: قانون كار، فصل ششم، ،
:: برچسب‌ها: قانون, قانون كار, حقوق كارگر, حقوق كارفرما, كارگر, كارفرما, كار فرما, حق كارگر, استخدام, بازنشسته, بازنشستگي, قانون استخدام, بيمه بيكاري, بيكاري, قانون بيمه بيكاري, قانون جديد كار, مشاغل سخت, سخت و زيان آور, مشاغل سخت و زيان آور, بازنشستگي سخت و زيان آور, بازنشسته, تعهدات كارگر, تعهدات كارفرما, حفاظت فني, بهداشت كار, قرارداد كار, شرايط قرارداد كار, كار مدت موقت, ايمني محيط كار, محيط كار كارگر, مرخصي, قانون مرخصي, قانون تعطيلات, كار نوجوان, قانون كار نوجوان, كار زن, قانون كار زن, اتباع بيگانه, قانون اتباع بيگانه, كارآموز, قانون كارآموزي, كاراموز, قانون كاراموزي, تشکل, تشکل کارگر, تشکل کارفرما,
نویسنده : سليماني
فصل پنجم قانون كار
 
متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹
فصل پنجم – آموزش و اشتغال
 
مبحث اول – کارآموز و مراکز کارآموزی

مبحث دوم – اشتغال

مبحث سوم – اشتغال اتباع بیگانه

 

 لطفا جهت مشاهده كل مطلب به ادامه مطلب برويد . . .

 

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: قانون كار، فصل پنجم، ،
:: برچسب‌ها: قانون, قانون كار, حقوق كارگر, حقوق كارفرما, كارگر, كارفرما, كار فرما, حق كارگر, استخدام, بازنشسته, بازنشستگي, قانون استخدام, بيمه بيكاري, بيكاري, قانون بيمه بيكاري, قانون جديد كار, مشاغل سخت, سخت و زيان آور, مشاغل سخت و زيان آور, بازنشستگي سخت و زيان آور, بازنشسته, تعهدات كارگر, تعهدات كارفرما, حفاظت فني, بهداشت كار, قرارداد كار, شرايط قرارداد كار, كار مدت موقت, ايمني محيط كار, محيط كار كارگر, مرخصي, قانون مرخصي, قانون تعطيلات, كار نوجوان, قانون كار نوجوان, كار زن, قانون كار زن, اتباع بيگانه, قانون اتباع بيگانه, كارآموز, قانون كارآموزي, كاراموز, قانون كاراموزي,
نویسنده : سليماني
فصل چهارم قانون كار

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹

فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار
 
مبحث اول – کلیات

مبحث دوم – بازرسی کار

 

 لطفا جهت مشاهده كل مطلب به ادامه مطلب برويد . . .

 

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: قانون كار، فصل چهارم، ،
:: برچسب‌ها: قانون, قانون كار, حقوق كارگر, حقوق كارفرما, كارگر, كارفرما, كار فرما, حق كارگر, استخدام, بازنشسته, بازنشستگي, قانون استخدام, بيمه بيكاري, بيكاري, قانون بيمه بيكاري, قانون جديد كار, مشاغل سخت, سخت و زيان آور, مشاغل سخت و زيان آور, بازنشستگي سخت و زيان آور, بازنشسته, تعهدات كارگر, تعهدات كارفرما, حفاظت فني, بهداشت كار, قرارداد كار, شرايط قرارداد كار, كار مدت موقت, ايمني محيط كار, محيط كار كارگر, مرخصي, قانون مرخصي, قانون تعطيلات, كار نوجوان, قانون كار نوجوان, كار زن, قانون كار زن,
نویسنده : سليماني
فصل سوم قانون كار
متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹
فصل سوم – شرایط کار
 
مبحث اول – حق السعی

مبحث دوم – مدت

مبحث سوم – تعطیلات و مرخصی‌ها

مبحث چهارم – شرایط کار زنان

مبحث پنجم – شرایط کار نوجوان

 

 

 

 

لطفا جهت مشاهده كل مطلب به ادامه مطلب برويد . . .

 

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: قانون كار، فصل سوم، ،
:: برچسب‌ها: قانون, قانون كار, حقوق كارگر, حقوق كارفرما, كارگر, كارفرما, كار فرما, حق كارگر, استخدام, بازنشسته, بازنشستگي, قانون استخدام, بيمه بيكاري, بيكاري, قانون بيمه بيكاري, قانون جديد كار, مشاغل سخت, سخت و زيان آور, مشاغل سخت و زيان آور, بازنشستگي سخت و زيان آور, بازنشسته, تعهدات كارگر, تعهدات كارفرما, حفاظت فني, بهداشت كار, قرارداد كار, شرايط قرارداد كار, كار مدت موقت, ايمني محيط كار, محيط كار كارگر, مرخصي, قانون مرخصي, قانون تعطيلات, كار نوجوان, قانون كار نوجوان, كار زن, قانون كار زن,
نویسنده : سليماني
فصل دوم قانون كار

 

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹

فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

مبحث اول - انعقاد قرارداد كار

مبحث دوم – تعلیق قرارداد کار

مبحث سوم – خاتمه قرارداد کار

مبحث چهارم – جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

 

 لطفا جهت مشاهده كل مطلب به ادامه مطلب برويد . . .

 

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: قانون كار، فصل دوم، ،
:: برچسب‌ها: قانون, قانون كار, حقوق كارگر, حقوق كارفرما, كارگر, كارفرما, كار فرما, حق كارگر, استخدام, بازنشسته, بازنشستگي, قانون استخدام, بيمه بيكاري, بيكاري, قانون بيمه بيكاري, قانون جديد كار, مشاغل سخت, سخت و زيان آور, مشاغل سخت و زيان آور, بازنشستگي سخت و زيان آور, بازنشسته, تعهدات كارگر, تعهدات كارفرما, حفاظت فني, بهداشت كار, قرارداد كار, شرايط قرارداد كار, كار مدت موقت, ايمني محيط كار, محيط كار كارگر,
نویسنده : سليماني
فصل اول قانون كار
 
متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹ 
فصل اول 
شماره:***-۲۹/۸/۶۹ موضوع:قانون کار
قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹
 

لطفا جهت مشاهده كل مطلب به ادامه مطلب برويد . . .

 

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: قانون كار، فصل اول، ،
:: برچسب‌ها: قانون, قانون كار, حقوق كارگر, حقوق كارفرما, كارگر, كارفرما, كار فرما, حق كارگر, استخدام, بازنشسته, بازنشستگي, قانون استخدام, بيمه بيكاري, بيكاري, قانون بيمه بيكاري, قانون جديد كار, مشاغل سخت, سخت و زيان آور, مشاغل سخت و زيان آور, بازنشستگي سخت و زيان آور, بازنشسته, تعهدات كارگر, تعهدات كارفرما, حفاظت فني, بهداشت كار, قرارداد كار, شرايط قرارداد كار, كار مدت موقت, ايمني محيط كار, محيط كار كارگر,
نویسنده : سليماني
بررسي شركت Dell

امروزه شركت هاي كوچك و بزرگ با حركات سراسيمه و شتابان بسرعت بسمت استفاده از محيط جديد ( اينترنت ) براي ارائه كالا و يا خدمات مي باشند. علت اين همه تعجيل و بنوعي شيدائي در چيست ؟ شركت Dell يكي از موفقترين شركت هاي موجود در زمينه تجارت الكترونيكي است . بدين منظور شايسته است در اين بخش به بررسي وضعيت شركت فوق در زمينه تجارت الكترونيكي پرداخته و از اين رهگذر از تجارب موجود استفاده كرد.

لطفا جهت مشاهده كل مطلب به ادامه مطلب برويد . . .

 

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: تجارت الكترونيكي، مثالي از تجارت الكترونيك، ،
:: برچسب‌ها: رايگان, كامپيوتر, حسابداري, كامپيوتر و حسابداري همزمان, همزمان, خدمات كامپيوتر, ستاره, ستاره ايرانيان, ايرانيان, دوربين مداربسته, شبكه, گيرنده ديجيتال, كافي نت, فيلم, آهنگ, عكس, كليه خدمات كامپيوتر, اولين بار, يزد, كامپيوتر يزد, حسابداري يزد, مشاوره كامپيوتر, مشاوره حسابداري, ارتقاء سيستم, ارتقا, آموزش كامپيوتر, آموزش حسابداري, آموزش, اموزش, تبليغات, افتتاح حساب, آموزش افتتاح حساب, آلرت پي, الرت پي, پي پال, Alertpay, Alert pay, Paypal, Pay pal, تجارت, تجارت الكترونيك, ساده, دشوار, كليك, سايت كليكي, كسب درآمد كليكي, برداشت پول, برداشت پول الكترونيكي, برداشت از سايت, برداشت پول از سايت,
نویسنده : سليماني
پياده سازي يك سايت تجارت الكترونيك

سه روش عمده براي پياده سازي يك سايت تجارت الكترونيك وجود دارد :

1- Enterprise Computing

2- سرويس هاي ميزباني مجازي .

3- تجارت الكترونيكي ساده .

لطفا جهت مشاهده كل مطلب به ادامه مطلب برويد . . .

 

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: تجارت الكترونيكي، پياده سازي، ،
:: برچسب‌ها: رايگان, كامپيوتر, حسابداري, كامپيوتر و حسابداري همزمان, همزمان, خدمات كامپيوتر, ستاره, ستاره ايرانيان, ايرانيان, دوربين مداربسته, شبكه, گيرنده ديجيتال, كافي نت, فيلم, آهنگ, عكس, كليه خدمات كامپيوتر, اولين بار, يزد, كامپيوتر يزد, حسابداري يزد, مشاوره كامپيوتر, مشاوره حسابداري, ارتقاء سيستم, ارتقا, آموزش كامپيوتر, آموزش حسابداري, آموزش, اموزش, تبليغات, افتتاح حساب, آموزش افتتاح حساب, آلرت پي, الرت پي, پي پال, Alertpay, Alert pay, Paypal, Pay pal, تجارت, تجارت الكترونيك, ساده, دشوار, كليك, سايت كليكي, كسب درآمد كليكي, برداشت پول, برداشت پول الكترونيكي, برداشت از سايت, برداشت پول از سايت,
نویسنده : سليماني
برنامه هاي همبستگي

يكي از بخش هاي مهم در زمينه تجارت الكترونيكي توجه و استفاده از  برنامه هاي همبستگي ( انجمني ) مي باشد. ويژگي فوق توسط آمازون بخدمت گرفته شده است . آمازون اين امكان را ارائه نموده تا هر شخص قادر به پيكربندي يك فروشگاه كتاب اختصاصي باشد. زمانيكه از هر يك از كتابفروشي هاي فوق ، كتابي خريداري مي گردد ، فردي كه داراي كتابفروشي مربوطه است ، كميسيوني ( حداكثر 15 درصد قيمت كتاب ) را از آمازون دريافت مي نمايد. برنامه همبستگي ، قابليت هاي زيادي را در اختيار آمازون قرار مي دهد . مدل فوق امروزه توسط هزاران سايت تجارت الكترونيكي ديگر مورد توجه قرار گرفته و از آن استفاده مي گردد.

يكي از گرايشات جديد در زمينه برنامه هاي همبستگي ،روش CPC link)Cost Per click) است . در اين راستا بر روي سايت ، يك لينك مربوط به سايت ديگر قرار گرفته و زمانيكه بر روي لينك فوق كليك گردد ، توسط شركت مربوطه به شما مبلغي پرداخت مي گردد. روش فوق ، مدلي ميانه بين روش هاي تبليغاتي مبتني بر Banner و برنامه هاي همبستگي مبتني بر كميسيون است . در روش تبليغاتي مبتني بر Banner ، شركت تبليغ كننده تمام ريسك  را بر عهده مي گيرد. در صورتيكه فردي بر روي Banner كليك ننمايد ، تبليغ كننده پول خود را از دست داده است . در روش اخذ كميسيون ، تمام ريسك بر عهده وب سايت است . در صورتيكه وب سايت تعداد زيادي مشتري را به سايت تجارت الكترونيكي ارسال ( هدايت ) ولي هيچكدام از آنها كالائي را خريداري ننمايند ، مبلغي به وب سايت پرداخت نخواهد شد. در روش CPC دو طرف ريسك موجود را بصورت مشترك قبول مي نمايند.

:: موضوعات مرتبط: تجارت الكترونيكي، همبستگي، ،
:: برچسب‌ها: رايگان, كامپيوتر, حسابداري, كامپيوتر و حسابداري همزمان, همزمان, خدمات كامپيوتر, ستاره, ستاره ايرانيان, ايرانيان, دوربين مداربسته, شبكه, گيرنده ديجيتال, كافي نت, فيلم, آهنگ, عكس, كليه خدمات كامپيوتر, اولين بار, يزد, كامپيوتر يزد, حسابداري يزد, مشاوره كامپيوتر, مشاوره حسابداري, ارتقاء سيستم, ارتقا, آموزش كامپيوتر, آموزش حسابداري, آموزش, اموزش, تبليغات, افتتاح حساب, آموزش افتتاح حساب, آلرت پي, الرت پي, پي پال, Alertpay, Alert pay, Paypal, Pay pal, تجارت, تجارت الكترونيك, ساده, دشوار, كليك, سايت كليكي, كسب درآمد كليكي, برداشت پول, برداشت پول الكترونيكي, برداشت از سايت, برداشت پول از سايت,
نویسنده : سليماني

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد